Akadálymentes<br>felület
Akadálymentes
felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
?


Kiadó neve:   FSZEK
Cím:   Az 1. számú könyvtár 50 éves története / Rudas Klára ; [kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1964
Cím:   100 könyv a 100 éves Budapestről / Csomor Tibor1973
Cím:   Afrika : Bibliográfia / Csomor Tibor1968
Cím:   Ahogy a fluktuálók látják / Barczi Zsuzsa ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1989
Cím:   Az állomány másfajta elrendezése a közművelődési könyvtárban : Új megoldások : Tömörítvény / Patricia Ainley, Barry Totterdell ; [közread.az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Fővárosi Szabó Ervin Könytár1984
Cím:   Anatole France, 1844-1924 : Bibliográfia életrajzi adatokkal és műveinek ismertetésével / [összeáll. Flórián László]1954
Cím:   Andersen-Nexő : 1869-1954 : Bibliográfia / [összeáll. Vasvári István]1963
Cím:   Az antiklerikális irodalom népszerűsítése : Ajánló bibliográfia és módszertani útmutató / [a bibliográfiát Ecsedy Andorné és Gáliczky Éva ... készítette]1961
Cím:   Bartók Béla : 1881-1945 : Dokumentumok / [összeáll. Aknay Tibor és Gosztola Gábor]1980
Cím:   Berda József bibliográfia / [összeáll. Zimáné Lengyel Vera]1981
Cím:   Bertolt Brecht : Írói arcképvázlat és bibliográfia / [írta és összeáll. Mitru Ibolya]1965
Cím:   Budapest felszabadulásának dokumentumai : 1944 december 24-1945 február 13 / [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár[s. a.]
Cím:   Budapest munkásmozgalmának válogatott irodalma : 1919 augusztus 1-1945 február 13 / [főszerk. Zoltán József] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1965
Cím:   Budapest története képekben 1493-1980 : Képkatalógus / főszerk. Berza László ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye1982-
Cím:   Budapest történetének bibliográfiája / főszerk. Zoltán József ; szerk. Berza László1963-1974
Cím:   Budapest történetének bibliográfiája, 1981 / főszerk. Berza László ; [szerk. Sántháné Antal Sára] ; [kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye1983
Cím:   A budapesti könyvtárgyügy úttörői : Hat arcképvázlat / Remete László1964
Cím:   Budavára visszavétele 1686-ban : Egy ismeretlen angol kortárs beszámolója : [Deák Farkas 1886-ban megjelent fordításának hasonmás kiadása ...] / [szerk. Faragó Tamás] ; [... jegyzetekkel ell. Haraszti György] ; [az utószót írta Szakály Ferenc]1986
Cím:   A cigányság társadalmi helyzete / [összeáll. Vágh Mária, Pozsonyi Ágnes]1975
Cím:   A családszociológia újabb irodalma / [összeáll. Bátki Anna]1974
Cím:   Csanádi Imre / [összeáll. Zimáné Lengyel Vera]1974
Cím:   Dienes László : (1889-1953) / [... írta, ... vál., ... összeáll. Remete László]1964
Cím:   Évfordulók : 1986-1990 : Dokumentációs adattár / [az anyagot gyűjt. és szerk. Pataki Ferenc]1985
Cím:   Fábry Zoltán bibliográfia / [összeáll.] Reguli Ernő ; kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1980
Cím:   A finnugor népek irodalmának bibliográfiája / [összeáll. Jávori Jenő] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1975
Cím:   A főváros első közművelődési könyvtárának története / összeáll. Farkas Józsefné ; [közred. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1963
Cím:   A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár története / Remete László1966
Cím:   Gorkij / [írta és összeáll. Tóbiás Áron]1968
Cím:   Gorkij : 1868-1936 : Bibliográfia életrajzi adatokkal és műveinek ismertetésével / [összeáll. Köves Erzsébet]1954
Cím:   Gorkijtól - napjainkig : Ajánló bibliográfia 50 év szovjet irodalmából / [írta és szerk. Ecsedy Andorné és Gáliczky Éva]1967
Cím:   Gyermekkönyvtárak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár történetében / Bikácsi Jolán1982
Cím:   Hazánk felszabadulása, 1944-1945 : Bibliográfia és dokumentum gyűjtemény / [szerk. Tiszay Andor]1955
Cím:   Ifjúságunk példaképei : Válogatott bibliográfia a magyar munkásmozgalom nagy harcosairól / [R. Gilicz Márta]1965
Cím:   Az IFLA irányelvei közművelődési könyvtárak számára / [közread. a] Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1987
Cím:   Így végződött : Képek a második világháború befejezéséről / [összeáll. Győri Lajosné et al.] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1970
Cím:   Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája, 1961-1996 / szerk. Pesti Ernő. Szociológiai információ, 1984-1994 : A magyar és magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiája / szerk. Hiripiné Vágh Mária és Karbach Erika1997 [!1998]
Cím:   Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája, 1961-2000 / szerk. Pesti Ernő. Szociológiai információ, 1970-2000 : A magyar és magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiája / szerk. Vágh Mária és Karbach Erika. Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája, 1980-1990 /szerk. Tompek Lászlóné. Budapest történetének válogatott bibliográfiája, 1950-1980 / főszerk. Sántháné Antal Sára2001
Cím:   Jókai bibliográfia / [összeáll. Zimáné Lengyel Vera]1975
Cím:   Jókai Mór : 1825-1904 : Bibliográfia életrajzi adatokkal, Jókai műveinek ismertetésével illusztrációkkal / [szerk. és összeáll. Tiszai Andor] ; kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1954
Cím:   József Attila bibliográfia / összeáll. Reguli Ernő ; kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1975
Cím:   József Attila öröksége : Válogatás fiatal költők József Attila verseiből és az újabb szakirodalomból / [szerk. Pelejtei Tibor]1974
Cím:   A képzőművészeti irodalom válogatott biblográfiája, 1944-1985 / vál. és szerk. Kerek Vera ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1989
Cím:   Egy kísérlet végén, a gyakorlat elején : A családi könyvtárak olvasói fogadtatása / Barczi Zsuzsa ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1988
Cím:   Konsztantyin Fegyin : Írói arcképvázlat és bibliográfia / [összeáll. Ecsedy Andorné és Gáliczky Éva]1964
Cím:   Korrajz és vádirat : [Ajánló bibliográfia a XX. század német prózairodalmából] / [összeáll. Mitru Ibolya]1966
Cím:   Kortársak Illés Béláról : Bibliográfia / [összeáll. Vasvári István]1965
Cím:   Kőhalmi Béla bibliográfia, 1895-1984 / [Lakatos Éva, Kósa Zsófia és Tiszai Andor összeállítása alapján szerk. ... Fülöp Géza]1985
Cím:   Könyvtáros portrék / Remete László, Révész Ferenc1979
Cím:   Közös életrend : Válogatás esszéiből és életművének teljes bibliográfiája / Hamvas Béla ; [szerk. Báthory János] ; [... összeáll. Darabos Pál]1988
Cím:   A Kritika 15 éve : Repertórium, 1963-1977 / [szerk. Bornemisza Lászlóné] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1982
Cím:   Krúdy világa / gyűjtötte és írta Tóbiás Áron1964
Cím:   Latin-Amerika irodalma / [összeáll. Tóbiás Áron]1967
Cím:   "Lelkek az Elisium mezején" : Szövegek a 18. századi magyar politikai kultúra tanulmányozásához / szerk. Kovács Ákos András, Szűcs Zoltán Gábor2010
Cím:   A lengyel szépirodalom Magyarországon, 1945-1980 : Válogatott bibliográfia / [szerk. Ecsedy Andorné és Gáliczky Éva]1982 [!1983]
Cím:   A magyar memoárirodalom : 1945-1980 : Bibliográfia / szerk. Faragó Éva1983
Cím:   A magyar népművelés tíz éve, 1945-1954 : Válogatott bibliográfia / vál. Dobos Zoltán [et al.] ; [közread. a] Népművelési Minisztérium Népművelési Főosztálya1956-
Cím:   A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája / [közread. az] MTA Szociológiai Kutatócsoport, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1970-
Cím:   A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája, 1980 / szerk. Zimáné Lengyel Vera1982
Cím:   A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája, 1981 / [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi Intézet ; szerk. Zimáné Lengyel Vera1984
Cím:   A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája, 1982 / Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi Intézet ; szerk. Zimáné Lengyel Vera1986
Cím:   A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája, 1983 / szerk. Zimáné Lengyel Vera1987
Cím:   A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája, 1985 / [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, MTA Zenetudományi Intézet ; szerk. Zimáné Lengyel Vera1989
Cím:   Magyarok és a risorgimento : A magyar légionisták életrajzgyűjteménye / Ács Tivadar. A risorgimento magyar bibliográfiája / összeáll. Gátiné Pásztor Mária1961
Cím:   Magyarország honismereti bibliográfia / Csomor Tibor1972-
Cím:   A mai angol regény / írta és válogatta Tóbiás Áron ; [kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1967
Cím:   Michelangelo Buonarrotti : Összeállítás a firenzei festő, szobrász és építész halálának négyszázadik évfordulójára / Timár László1964
Cím:   Mihail Solohov : Írói arcképvázlat és bibliográfia / [összeáll. Ecsedy Andorné és Gáliczky Éva]1963
Cím:   Mihail Solohov bibliográfia és életrajzi vázlat / [összeáll. Ecsedy Andorné és Gáliczky Éva] ; [közread a.] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Állami Gorkij Könyvtár1980
Cím:   Mit olvasson az ifjúság a világirodalom nagy elbeszélőitől : Ajánló bibliográfia / [... összeáll. Marót Miklós] ; [kiad. a.] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1954
Cím:   Mit olvassunk a világirodalom klasszikusaitól ? : Ajánló bibliográfia / [összeáll. Marót Miklós] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1955
Cím:   Móricz Zsigmond : Bibliográfia / Pesti Ernő1979 [!1980]
Cím:   A muzsika világában : Válogatott zenei könyvek, tanulmányok és folyóiratcikkek bibliográfiája / [összeáll. Csomor Tibor]1964
Cím:   Nagy Lajos : Emlékkönyv és bibliográfia / [összeáll. Vasvári István]1964
Cím:   A Nagyvilág hét esztendeje, 1956-1962[1963]
Cím:   Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán / Zoltán József1975
Cím:   Szocializmus : Szociáldemokrata folyóirat : 1906-1918 : Repertórium : Repertórium / [összeáll. Pálmai Magda] ; [közread. az] MSZP KB Pártörténeti Intézete és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1981
Cím:   Ötven könyv : A mai lengyel, román, bolgár, cseh és szlovák prózairodalom / [összeáll. Tóbiás Áron]1962
Cím:   Pest város leírása / Bél Mátyás ; [ford. Szálka Irma]1985
Cím:   Pest-Buda a 18. század költészetében / Nyilas Márta1961
Cím:   Petőfi bibliográfia / [... összeáll. Mitru Ibolya]1972
Cím:   Petőfi napjai a magyar irodalomban, 1842-1849 / összeáll. Endrődi Sándor1972
Cím:   Polányi Károly / [szerk. és a bevezetőt írta Gyurgyák János]1986
Cím:   A régi Pest-Buda az egykorú ujságok hirdetéseiben és kishíreiben : Tanulmány / Scheiber Mária1957
Cím:   Stendhal : 1783-1842 : Bibliográfia / [összeáll. Benjámin László]1962
Cím:   Subject departments in public libraries / [comp. by Gábor Mándy] ; [publ. by International Association of Metropolitan City Libraries, National Széchényi Library Centre for Library Science and Methodology, Metropolitan Ervin Szabó Library1983
Cím:   Szabadidő és művelődés : [A magyar szakirodalom válogatott bibliográfiája, 1961-1973] / [összeáll. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Osztálya] ; [szerk. Vágh Mária]1974
Cím:   Szabó Ervin : 1877-1918 / [... gyűjt., vál., szerk.. Remete László]1968
Cím:   Szabó Ervin magyar nyelven megjelent könyvtártudományi, művelődéspolitikai cikkeinek, tanulmányainak és kritikáinak gyűjteménye, 1900-1918 / [összegyűjt. ... Tiszay Andor]1959
Cím:   Szende Pál : 1879-1934 / [összeáll. és a bevezetőt írta Gyurgyák János]1985
Cím:   Szépirodalmi gyűjteményes kötetek elemző katalógusa / [szerk. Csoma Mihályné, Bori Erzsébet] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1980 [!1982)
Cím:   Szépirodalmi gyűjteményes kötetek elemző katalógusa, 1978-1986 : Címszerinti betűrendes mutató / [... szerk. Papp Józsefné, Bori Erzsébet, Gulyás Zsuzsa munkája] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1989
Cím:   Szépirodalmi művek a SZKP történetének tanulmányozásához : Bibliográfiai segédkönyv / [összeáll. Köves Erzsébet] ; [kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1954
Cím:   Szociológiai információ1972- 1989
Cím:   A Szovjetunió története / [szerk. Mitru Ibolya]1967
Cím:   A Tanácsköztársaság Budapestje a korabeli lapok tükrében : Bibliográfia / írta és szerk.Tolnai György1969
Cím:   A Társadalmi Szemle repertóriuma, 1957-1971 / [feldolg. és szerk. Mitru Ibolya] ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1972
Cím:   Társadalomtudomány : A Magyar Társadalomtudományi Társaság munkássága : Repertórium és történeti feldolgozás / írta és összeáll. Saád József1989
Cím:   Tolsztoj emlékkönyv / [szerk. Tóbiás Áron]1962
Cím:   Történetek a könyvtárban / Koncz Károly ; [közread. a] Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári Egylet, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár1994
Cím:   A tudomány és a természet meghódítása : 50 könyv a természettudományok, az orvostudomány, a technika és a földrajzi felfedezések történetéről / [összeáll. Csomor Tibor]1965
Cím:   Az újkori világtörténet magyarnyelvű irodalmának bibliográfiája / szerk. és a bev. írta Tolnai György ; [a mutatók összeáll. közrem. Cséry Gyuláné]1966
Cím:   Az utópista szocialisták : Bibliográfia / [összeáll. Lakos Katalin]1973
Cím:   A Világosság első 10 éve, 1960-1969 : Repertórium / [szerk. Tolnai György]1971
Cím:   A világtörténelem regényekben / [kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Cím:   Weöres Sándor / [összeáll. Zimáné Lengyel Vera]1979
Monguz 2.3.0 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.