Akadálymentes<br>felület
Akadálymentes
felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
?


Tárgyszó:   vallásfilozófia
Cím:   A 20. század feladata : A modern fizikai világkép jelentősége korunk szellemi helyzetében és hatása a kultura jövendő fejlődésére / írta K. v. Neergaard[1940]
Cím:   Aki van / Francis A. Schaeffer1996
Cím:   A belső utak könyve : [Hangoskönyv] / Popper Péter ; a szerző előadásában [CD]2008
Cím:   A belső utak könyve / Popper Péter1990
Cím:   Belső utakon / Popper Péter1995
Cím:   Belső utakon / Popper Péter1991
Cím:   Bevezetés a vallásfilozófiába / Brian Davies1999
Cím:   A boldog életről ; A szabad akaratról / Szent Ágoston1997
Cím:   A boldog életről ; A szabad akaratról / Szent Ágoston1989
Cím:   A boldog életről ; A szabad akaratról / Szent Ágoston1989
Cím:   Bosszú helyett megbocsátás : A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése / Christoph Klein2003
Cím:   Bölcselet, vallás, állami egyházjog / Ádám Antal2007
Cím:   A bűn / szerk. Dékány András, Laczkó Sándor2004
Cím:   Christologies and cultures : Toward a typology of religious worldviews / by George Rupp1974
Cím:   A diadalíven innen és túl : Pogány, zsidó és keresztény narratívák, a "hetvenes" háború emlékezete / Gábor György2009
Cím:   A diadalmas világnézet / Prohászka Ottokár ; sajtó alá rend. Schütz Antal1935
Cím:   A diadalmas világnézet / Prohászka Ottokár1925
Cím:   Az edény széttörése : Bevezetés az iszonyológiába / Farkas Attila Márton2007
Cím:   Az égről és a földről / Jorge Bergoglio, Abraham Skorka2014
Cím:   "Egy gyűrű mind fölött" / Tatár György2009
Cím:   Egyháztörténelem mint a világtörténelem magyarázata : Világtörténelmi megfontolások / Hugo Staudinger2008
Cím:   Elfeketedő kövek sebei : 1976 nyár - 1978 nyár / Farkas Lőrinc Imre2008
Cím:   Az elveszett paradicsom / Várkonyi Nándor[1988]
Cím:   Az elveszett paradicsom / Várkonyi Nándor1994
Cím:   Ember és vallás : Adalékok a vallás kritikájához és struktúrájához / Pais István1988
Cím:   Ember és vallás : Adalékok a vallás kritikájához és struktúrájához / Pais István1981
Cím:   Ember és vallás : Adalékok a vallás kritikájához és struktúrájához / Pais István1974
Cím:   Az emberré vált ember : Tanulmányok / Buji Ferenc1999
Cím:   Erfahrung und Religion : Grundzüge einer hermeneutisch-pragmatischen Religionsphilosophie / Matthias Jung1999
Cím:   Az erőszak kora : Fejezetek egy közjáték lélektanából / Szécsy János1943
Cím:   The essence of Christianity / by Ludwig Feuerbach1957
Cím:   Filozófia és vallás / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling2012
Cím:   Filozófiai istentan / Weissmahr Béla1996
Cím:   A filozófusok istenkeresése / Norbert Fischer2000
Cím:   A garonne-i paraszt : Egy öreg laikus töprengése napjaink kérdésein / Jacques Maritain1999
Cím:   Gegenwart des Christentums / Karl Rahner1966
Cím:   A gonosz birodalmai / Lendvai L. Ferenc2011
Cím:   Gott : Philosophisch-theologische Denkversuche / von Ingolf U. Dalferth1992
Cím:   Der Gott der Philosophen : Zwei Bände in einem Band / Wilhelm Weischedel1998
Cím:   Ha nincsen Isten... avagy A vallásról, az Istenről, az ördögről, a bűnről és egyéb nyugtalanító vallásbölcseleti kérdésekről / Leszek Kolakowski1992
Cím:   Harag és idő : Politikai-pszichológiai kísérlet / Peter Sloterdijk2015
Cím:   Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik : Eine theologisch-politische Besinnung / Romano Guardini1979
Cím:   Das Heilige und das Profane : Vom Wesen des Religiösen / Mircea Eliade1957
Cím:   Hermeneutik der Religion / hrsg. von Ingolf U. Dalferth, Philipp Stoellger2007
Cím:   Hobbes and Christianity : Reassessing the Bible in Leviathan / Paul D. Cooke1996
Cím:   Az idegen és a zarándok / André Scrima1999
Cím:   Igazság és történelem : Molnár Tamás gondolatainak gyűjteménye / Molnár Tamás2000
Cím:   Individum, közösség és jog Spinoza filozófiájában / szerk. Boros Gábor2000
Cím:   An introduction to the philosophy of religion / Brian Davies2004
Cím:   An introduction to the philosophy of religion / Brian Davies1993
Cím:   Isten ábécéje : Egy tudós érvei a hit mellett / Francis S. Collins2018
Cím:   Isten és birodalom : Politikai teológia / Geréby György2009
Cím:   Isten veled, materializmus! : Tényleg az anyag irányítja a világot? : Mit mond erről a tudomány, a vallás, a filozófia? / Héjjas István2017
Cím:   Az istenek természete / Marcus Tullius Cicero2004
Cím:   Az istenek természete / Marcus Tullius Cicero1985
Cím:   Isteni téveszme / Richard Dawkins2009
Cím:   Istent kereső filozófusok : Teodicea / Turay Alfréd1990
Cím:   A jelenkori vallásbölcselet főkérdései / Eucken[s. a.]
Cím:   Keresztény gondolkodók a XX. században / Szabó Ferenc2004
Cím:   A kereszténység lényege / Feuerbach1983
Cím:   A kereszténység lényege / Feuerbach1978
Cím:   A kereszténység lényege / Feuerbach1961
Cím:   Krisztus istensége a modern ember szellemében / írta Schmitt Jenő1993
Cím:   Kritisches Wort : Aktuelle Probleme in Kirche und Welt / Karl Rahner1970
Cím:   Mai vallásfilozófia / Mezei Balázs2010
Cím:   Maβstab Mensch : Das Buch zum Bibelzollstock / Wolfgang Steffel2004
Cím:   Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde : Kritisches über Religion, Theologie und Kirche / von Ludwig Feuerbach ; ausgew. und eingel. von Werner Schuffenhauer1958
Cím:   Metafizika és istengondolat / Wolfhart Pannenberg2006
Cím:   Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva / René Girard ; Jean-Michel Oughourlian és Guy Lefort közrem.2015
Cím:   Miben hisz, aki nem hisz? / Carlo Maria Martini, Umberto Eco2000
Cím:   Miben hisz, aki nem hisz? / Carlo Maria Martini, Umberto Eco2001
Cím:   A modern ember és a vallás / T. G. Masaryk1935
Cím:   Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur / Dargs. u. gebeutet von Maximilian Perty1872-
Cím:   A nagyon távoli város : Vallásfilozófiai írások és viták / Tatár György2003
Cím:   Negative Theologie heute : Die Lage der Menschen vor Gott / Willi Oelmüller1999
Cím:   Novissima tuba azaz Ítiletre serkentő utolsó trombitaszó / [Richard Brathwaith] ; [... deákbul magyarra fordíttatott Darholcz Kristóf által Kassán 1693. esztendőben] ;[... jegyzetekkel ell. ... Németh S. Katalin] ; [az utószót írta Jankovics József]1986
Cím:   On religion : Speeches to its cultured despisers / Friedrich Schleiermacher ; transl. by John Oman ; with an introd. by Rudolf Otto1958
Cím:   Az orosz vallásbölcselet virágkora : Tolsztojtól Bergyajevig / [vál. és a bev. írta Török Endre]1988
Cím:   Az orosz vallásbölcselet virágkora. 1. köt.
Cím:   Az orosz vallásbölcselet virágkora. 2. köt.
Cím:   The Oxford handbook of philosophy of religion / ed. by ed. by William J. Wainwright2005
Cím:   Őrjárat az etika körül / Pálhegyi Ferenc2009
Cím:   Az örök visszatérés mítosza avagy A mindenség és a történelem / Mircea Eliade1993
Cím:   Az örök visszatérés mítosza avagy A mindenség és a történelem / Mircea Eliade2006
Cím:   Az örök visszatérés mítosza avagy A mindenség és a történelem / Mircea Eliade1998
Cím:   Paul Tillich / Werner Schüssler1997
Cím:   Paul Tillich zur Einführung / Gerhard Wehr1998
Cím:   Philosophische Einübung in die Gotteslehre
Cím:   Philosophische Einübung in die Theologie / Richard Schaeffler2004
Cím:   A pogány kísértés / Molnár Tamás[s.a.]
Cím:   Pogány teológia2004-
Cím:   Provokationen der Freiheit : Antriebe und Ziele des emanzipierten Bewusstseins / von Eugen Biser1974
Cím:   Reasons and faiths : An investigation of religious discourse, christian and non-christian / by Ninian Smart[1958]
Cím:   Religio duplex : Az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás / Jan Assmann2013
Cím:   Religion as anxiety and tranquillity : An essay in comparative phenomenology of the spirit / by J. G. Arapura1972
Cím:   Religion, interpretation, and diversity of belief : The framework model from Kant to Durkheim to Davidson / Terry F. Godlove1989
Cím:   Religion nach der Aufklärung / Hermann Lübbe1986
Cím:   Religion, rebellion, revolution : An interdisciplinary and cross-cultural collection of essays / ed. by Bruce Lincoln1985
Cím:   Religionsphilosophie / Hermann Deuser2009
Cím:   Le sacré et le profane / Mircea Eliade1983
Cím:   Säkularisierung : Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs / Hermann Lübbe2005
Cím:   Scientia sacra / Hamvas Béla2006
Cím:   Scientia sacra / Hamvas Béla1995-
Cím:   Scientia sacra / Hamvas Béla[2000]
Cím:   The star of redemption / by Franz Rosenzweig ; transl. William W. Hallo1985
Cím:   Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance / Karl Rahner1972
Cím:   Szabad egyház szabad államban : Vallás- és egyházpolitikai esszék, publicisztikák / Buda Péter, Gábor György2006
Cím:   Szabadság, szeretet, személy : Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete / Bugár M. István2013
Cím:   A szellem szimbolikája : Két tanulmány / C. G. Jung1997
Cím:   Szent Ágoston megtérése : Egy fejezet az origenizmus történetéből / Heidl György2001
Cím:   A szent és a profán : A vallási lényegről / Mircea Eliade2009
Cím:   A szent és a profán : A vallási lényegről / Mircea Eliade1999
Cím:   A szent és a profán : A vallási lényegről / Mircea Eliade1987
Cím:   A szent és a profán : A vallási lényegről / Mircea Eliade1996
Cím:   A széthasadt kárpit : Írások a hitről és a vallásról / Popper Péter2007
Cím:   A szó és a szellemi valóságok : Pneumatológiai töredékek / Ferdinand Ebner1995
Cím:   Szókratész daimónja / Plutarkhosz ; [vál., ... ford., a jegyzeteket és az utószót írta W. Salgó Ágnes]1985
Cím:   Szövegértelmezés és rendszeralkotás a Plótinosz utáni újplatonistáknál / [szerk. Lautner Péter]2004
Cím:   Szöveggyűjtemény Paul Tillich műveiből / [ford. és a szövegeket vál. Jánossy Imre]
Cím:   Teológia és filozófia : A két tudomány viszonya és közös története / Wolfhart Pannenberg2009
Cím:   Teológiai vázlatok : Tanulmányok a filozófia és a teológia köréből a II. Vatikáni zsinat után / szerk. Alszeghy Zoltán [et al.]1983
Cím:   Teremtéstörténetek / [szerk. Veress Zsuzsanna]1993
Cím:   A természetekről : Periphyseon I. / Johannes Scottus Eriugena ; [ford., ... Vassányi Miklós]2015
Cím:   Texte zur politischen Theorie : Exzerpte aus dem Dialogus : Lateinisch/Deutsch / Wilhelm von Ockham ; Ausg., Übers., u. hrsg. von Jürgen Miethke1995
Cím:   Theology of culture / Paul Tillich ; ed. by Robert C. Kimball1959
Cím:   Tradíció : A metafizikai tradicionalitás évkönyve / [szerk. Baranyi Tibor Imre, Horváth Róbert]2000
Cím:   Tudomány és vallás : Bevezetés / Alister E. McGrath2003
Cím:   Tudomány és vallás : Történeti áttekintés / John Hedley Brooke2011
Cím:   Tudomány és vallás a jelenkori philosophiában / írta Émile Boutroux ; ford. Fogarasi Béla1914
Cím:   A tudomány istentisztelete / írta Szűcs Ernő1946
Cím:   Út az istenektől az Istenhez / Popper Péter2007
Cím:   Út az Ómega felé : Válogatás Teilhard de Chardin műveiből / ford. Rezek Román ; [vál., szerk., kiegészítő szöveget írta Golen Károly]1980
Cím:   Über die Religion : Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern / Friedrich Schleiermacher1924
Cím:   Über Gott und Vorsehung, Dämonen und Weissagung / Plutarch1952
Cím:   Ünnepi kötet Jóri János 75. születésnapjára / szerk. Andrássy György2008
Cím:   A vallás bölcselete / írta Stöckl Albert1882
Cím:   A vallás eredete / Charles Hainchelin1954
Cím:   Vallás és filozófia : Három tanulmány / Heinrich Heine1967
Cím:   Vallás és hagyomány / Mezei Balázs2003
Cím:   Vallás és kultúra : Leopold Ziegler filozófiája / írta Prohászka Lajos1928
Cím:   A vallás fenomenológiája / Gerardus van der Leeuw2001
Cím:   A vallás szociológiája / M. Guyau[2010]
Cím:   Vallásfilozófia és vallástörténet / Horváth Pál2006
Cím:   Vallásfilozófia és vallástörténet : Főiskolai jegyzet / Horváth Pál2003
Cím:   A vallásfilozófia kézikönyve / Richard Schaeffler2003
Cím:   Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade2006
Cím:   A vallásról : Beszédek a vallást megvető művelt közönséghez / F. D. E. Schleiermacher2000
Cím:   A vallásról : Válogatott írások / G. V. Plehanov1960
Cím:   A vallásról és az egyházról : August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Franz Mehring, Jules Guesde, Paul Lafargue, Antonio Labriola műveiből / [ford. Székely Andorné, Nyilas Vera, Remsei Flóra]1979
Cím:   The varieties of religious experience : A study in human nature / by William James1985
Cím:   Világnézeti válaszok : Korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása / Bangha Béla S. J1940
Cím:   Das Wesen der Religion / von Ludwig Feuerbach1923
Cím:   Wissen, Glaube und Skepsis / Karl Löwith1956
Cím:   Zárójelbe tett Isten : Edmund Husserl és egy fenomenológiai prototeológia vázlata / Mezei Balázs1997
Cím:   Zur Kritik der instrumentellen Vernunft : Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende / Max Horkheimer ; hrsg. von Alfred Schmidt1997
Monguz 2.3.0 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.