Akadálymentes<br>felület
Akadálymentes
felület
Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
?


Sorozat címe:   Bibliotheca Hungarica antiqua, 0067-8007
Cím:   Az Aesopus életéről, erkölcséről, minden fő dolgairól és haláláról való história / [ford.] Laskay János ; [a mell.] Uray Piroska tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]1987
Cím:   Betegh lelkeknek valo fwues kertecijke ... ehez foglaltatot egij szep tudomanij: tudni illik mikeppen kellien embernek magat biztatni az niomorusagnak wldeözesnek es kennak ideieben, mellijet Giarmathij Balassij Balint forditot nemetböl magiarra ... / [Bock Mihaly altal zereztetett nemeteöl]2006
Cím:   Az Boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való áétatosságok / Esterházy Pál1995
Cím:   Az Caivs Crispvs Salvstiusnac ket historiaia / magyarra ford. Baronyai Detsi Janos altal1979
Cím:   Dictionarium Latinoungaricum / Szenci Molnár Albert ; [a mell.] Imre Mihály tanulmánya1990
Cím:   Az egész világon levő csudálatos boldogságos szűz képeinek rövideden föltett eredeti / Esterházy Pál1994
Cím:   Emblemata : Antverpiae 1564 / Johannes Sambucus1982
Cím:   Florilegus Aegyptiacus in agro Semproniensi / Lackner Kristóf ; [a mell.] Kovács József László tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]1988
Cím:   Gyarmati Balassa Bálintnak istenes éneki : Bécs, 1633 / Armando Nuzzo tanulmánya ; a fakszimile szöveget közzét. Kőszeghy Péter1994
Cím:   Az halalra valo keszöletröl rövid tanossag, melyben az körösztien embernec, acki az Isten országát akaria keresni, életénec rendi irattatic meg / az also linduai Kultsár György mester által a szent irásból es tudos doctoroc irásibol szedettetett2007
Cím:   Hodogeus, igazságra vezérlő kalauz : Pozsony, 1637 / melyet írt ... Pazmany Peter2000
Cím:   Horologii principum, azaz Az fejedelmek órájának második könyve : Graz, 1610 / Antonio de Guevara ; [ford.] Draskovich János ; [a mell.] Komlovszki Tibor tanulmánya1989 [!1990]
Cím:   Az Jesus szivet szerető sziveknek aytatossagara szives kepekkel ki formaltatott ; és azokrúl való elmélkedéfekkel és imádságokkal megh magyaráztatott könyvechke / [Hajnal Mátyás]1992
Cím:   A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek / Huszár Gál1983
Cím:   A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek : Várad 15661975
Cím:   Keresztyeni imadsagos keonyv. Melybe szep aytatos keoneorgesek, haladasok, es tanvsagoc foglaltatnac. es reovid tanvsagh. Mint ismerhesse megh akar mely együgiü emberis, az Igaz Hitet1993
Cím:   Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas / mellyet deakúl irt Calvinus Janos ... ; ... magyar nyelvre forditott Molnar Albert, hasznos és bővséges registromockal egyetemben2009
Cím:   Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum et primorum militantis Ungariae ducum : Nürnberg, 1664 / [a mell.] Rózsa György tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzét. Kőszeghy Péter1991
Cím:   Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasárnapra rendeltetet euangeliombol : Detrekő-Rárbok, 1584 / iratott Bornemisza Péter által ; Oláh Szabolcs tanulmánya2000
Cím:   Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dolgairól irattatott históriája : Debrecen, 1619 / [ford.] Háportoni Forró Pál ; [a jegyzeteket és a tanulmányt írta Monok István] ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter] ; Appendix I. Háportoni Forró Pál kisebb művei ; [összegyűjt. és sajtó alá rend. Monok István] ; Appendix II. De admiranda Iobi fortissimi malorum ; [sajtó alá rend. és a tanulmányt írta Lázár István Dávid]1988
Cím:   Szent Ágoston doktornak elmélkedő magánbeszélő és naponként való imádsági / [ford.] Pécsi Lukács ; [a mell.] Uray Piroska tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]1988 [!1989]
Cím:   Új testamentum : Magyar nyelven / Pesti Mizser Gábor ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár[2002]
Cím:   Zsoltárkönyv : Krakkó, 1548 / [ford.] Székely István ; [a mell.] Szentmártoni Szabó Géza tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]1991
Monguz 2.3.0 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.7 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.